CAT CSR จัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต

CAT CSR จัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต

กสท ได้ดำเนินโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามประกาศของ กสทช. ให้กับศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน/ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 426 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากการสำรวจพื้นที่พบว่า บุคลากรประจำศูนย์ฯ หลายแห่งยังไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีและการใช้อุปกรณ์ไอที จึงดำเนินการจัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตพร้อมจัดทำคู่มือดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต ในโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) จำนวน 200 คน ทั่วประเทศ 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี วันที่ 31 พ.ค. 57 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่…

CAT Innovation Award

CAT Innovation Award

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ พนักงาน วันนี้จะขอนำเสนอหนึ่งในโครงการดีๆ เริ่ดๆ ที่ CAT เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับเพื่อนๆ พนักงานในองค์กรของเรา …นั่นก็คือโครงการ CAT Innovation Award หลายท่านอาจยังไม่ทราบใช่มั๊ยค่ะ…..ว่า…..คือ…..โครงการอะไร ??? เอาล่ะค่ะ วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดี เป็นโอกาสที่จะถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟัง สำหรับโครงการ CAT Innovation Award เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานชาว CAT ทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงไอเดียในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ จากพื้นฐานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบฉายเดี่ยว ประเภทบุคคล หรือ แบบมาเป็นแก๊งค์ ประเภทชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดดีๆ เจ๋งๆ ก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ เช่น อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในองค์กร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรด้วยการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาคิดค้นจากบุคลากรภายในองค์กรของเราเอง เพื่อผลักดันให้ CAT พร้อมก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคตให้ได้ ซึ่งโครงการ CAT…

พิธีส่งมอบห้อง “CAT to Learn” ตามโครงการ “CAT หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด”

พิธีส่งมอบห้อง “CAT to Learn” ตามโครงการ “CAT หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด”

นายพัฒนา ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า เขตกลาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งมอบห้อง “CAT to Learn” ตามโครงการ “CAT หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด” เพื่อนำศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ของ กสท ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของเยาวชน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์   จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

Page 3 of 3123