CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

จัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตในโครงการ CAT USO Net การลดช่องว่างด้านไอทีในสังคมคือ หนึ่งในกิจกรรมด้าน CSR ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความสำคัญอันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน หรือ/USO Net ภายใต้โครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ โครงการ USO ตามประกาศของ กสทช ซึ่งปัจจุบัน USO Net ได้มีการกระจายติดตั้งในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ โดยมีความพร้อมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ระบบ 426 คอมพิวเตอร์เครือข่าย พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดถึง 40 Mbps บุคลากรในศูนย์อินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีในระดับหนึ่ง เพื่อให้สามารถดูแลอุปกรณ์ ระบบ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของ USO…

CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน

ความร่วมมือจากชุมชนเก้าเส้งในภารกิจการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำ ส่งผลให้การสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและการเชื่อมตรงสู่ทั่วโลกมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ นำมาซึ่งการจัดกิจกรรม “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งราวครึ่งหนึ่งเป็นชาวมุสลิมและประกอบอาชีพประมง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกับพนักงาน CAT อาสา ประกอบด้วยสำนักงานบริการลูกค้า เขตใต้ และฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ได้มอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้ง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 750 ปาก พร้อมทั้งติดตั้งโดมให้กับมัสยิดอัลฮีดายะห์ที่มีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมัสยิดแห่งนี้นับเป็นมัสยิดเก่าแก่ในเก้าเส้ง ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรองรับชาวมุสลิมทั้งไทยและต่างชาติใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มานานถึง 20 ปี นอกจากนี้ กลุ่มพนักงาน CAT อาสาใน จ.สงขลา…

CAT สร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา IT

บมจ. กสท โทรคมนาคม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจขององค์กรและต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน ได้จัดโครงการประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ UniNet โดยมีเป้าหมายให้ นิสิต นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม 6 ประเภท ได้แก่ Game บันเทิง Social App สื่อสาร การศึกษา การเงิน ธุรกิจ แอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) สุขภาพ อื่นๆ  

CAT CSR จัดเต็ม แจกโหด ต้อนรับ CAT Day

CAT CSR จัดเต็ม แจกโหด ต้อนรับ CAT Day

ขอเชิญพนักงาน กสท ผู้มีจิตอาสา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะที่ไหน เมื่อไหร่ ทำกับใคร หรือทำคนเดียว ถ้าหากว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น ขอเชิญกด Like และโพสต์แบ่งปันได้ที่ CSR Fanpage กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม – กด Like CSR Fanpage (www.facebook.com/009CATCSR) – โพสต์แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา ความยาวประมาณ 5 – 10 บรรทัด – กำหนดส่งตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2557 นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมลุ้นรับ Iphone 5s ด้วย ขอเชิญพนักงาน…

ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2557

CAT ได้มอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ติดตั้งโดมให้แก่มัสยิด “อัลฮีดายะห์” นอกจากจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเก้าเส้ง โดยกลุ่ม CAT อาสา ในจังหวัดสงขลาร่วมกันประกอบเครื่องเล่น มอบชุดโต๊ะเรียน ที่นอน ชั้นหนังสือ และมุมนิทาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับและร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน และกลุ่มประมงเก้าเส้งได้รวมตัวกันจัดการแสดงชุดพิเศษโชว์ขบวนเรือกอและ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชาวประมงพื้นบ้านแห่งนี้ สามารถชมรูปถ่ายบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/009CATCSR

รับสมัคร CAT อาสา และรับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ, แว่นตา ในโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม”

รับสมัคร CAT อาสา และรับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ, แว่นตา ในโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม”

รับสมัคร CAT อาสา จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม” พิธีส่งมอบอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านผักหนาม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ตรวจสุขภาพ ปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น กิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำและการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ รวมไปถึงกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ อาทิ การให้ความรู้ด้าน IT และบริการต่างๆ ของ CAT และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ รับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ และแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในชนบท โดยบริจาคได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสี่ คุณสมบัติของ CAT อาสา…

CAT Smart Innovation Idea 2014

CAT Smart Innovation Idea 2014

เชิญพนักงานร่วมประกวดแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับกลุ่มงาน 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มบริการสื่อสารไร้สาย กลุ่มบริการ Internet Broadband กลุ่มสนับสนุน รางวัลประกอบด้วย โล่ เกียรติบัตร เงินรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 30,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัล 20,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 3  เงินรางวัล 10,000 บาท ชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ส่งแนวคิด ตั้งแต่ 18 มิถุนายน –…

คลิป: สำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด จ.ขอนแก่น โครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม

คลิป: สำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด จ.ขอนแก่น โครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม

จากการสำรวจพื้นที่ติดตั้งแท้งค์น้ำใน จ.ขอนแก่น ถึงแม้แดดจะแรงและหนทางจะทุรกันดารยาวไกลแค่ไหน แต่เพื่อมอบสิ่งดีๆ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้ง 5 ชุมชน ใน จ.ขอนแก่น ได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค …CAT CSR ไม่ย่อท้อ ชุมชนที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด บ้านดงซำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น บ้านน้อยพรสวรรค์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น บ้านวังขอนแดง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น บ้านผักหนาม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น บ้านเสาเล้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เชิญร่วมบริจาคภาชนะใส่น้ำ และบริจาคแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในชนบท ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลักสี่ โทร. 02 104 3845  E-mail: catvolunteer@cattelecom.com ภายในวันที่ 21…

เอกสารประกอบการเข้าอบรมดูแลศูนย์ USO NET by CAT

เอกสารประกอบการเข้าอบรมดูแลศูนย์ USO NET by CAT

ผู้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ USO NET สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับประกอบการเข้าอบรมได้ที่นี่ครับ  ”คลิก” หรือกดเข้าหน้าดาวน์โหลดได้จากเมนูทางขวามือ

Page 2 of 3123