วีดีโอและประมวลภาพถ่ายบรรยากาศกิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน การอบรมหัวข้อ “วัยเก๋า หัวใจไอที”

พันเอก สรรพชัย หุวนันท์ กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในหัวข้อ “วัยเก๋า หัวใจไอที” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และทักษะการใช้ IT ในการดำรงชีวิตประจำวันตลอดจนส่งเสริมพนักงาน CAT อาสา ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีผู้เกษียณอายุและพนักงานอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมอบรม 67 คน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม Can-do-attitude หลักสี่

[learn_more caption="คลิกที่นี่เพื่อชมรูปทั้งหมด"]

[/learn_more]