CAT CSR Learning Center “ศูนย์การเรียนรุ้ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา” จ.ชัยภูมิ

เชิญรับชมวีดีโอการจัด CAT CSR Learning Center ณ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ กันครับ