คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาฯ กำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ตรวจเยี่ยม สข.(ก)

 

 

ประมวลภาพคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาฯกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง

001002003004005