ภาพผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา

จากกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา ที่ CAT CSR Fanpage มีผู้ได้รับรางวัลและของที่ระลึกดังนี้ครับ

ผู้ได้รับรางวัล Iphone 5s จำนวน 1 เครื่อง
คุณมณีรัตน์ ศรีวิจารณ์

ผู้ได้รับของที่ระลึก ปากกา Cross จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

  1. คุณวรรณา รัตติธรรม
  2. คุณจุรี ประสพศรี
  3. คุณสุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจ
  4. คุณอภิชาติ จำปาน้อย
  5. คุณอนงค์ วงศ์วิวัฒน์
  6. คุณวรรณา กิติโรจน์พันธ์
  7. คุณธนพล ผุดผ่อง
  8. คุณจิรดา จิรธนวิชัย
  9. คุณศุภวรรณ ศิษฏิโกวิท
  10. คุณสมหมาย พริ้งมงคล

ยินดีกับทุกท่านด้วยครับ