ข่าวสาร CSR

กสท.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” แก่โรงเรียน จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์  ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ CSR CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน โดยมี ดร.ยงยุทธ์  พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้ นายบรรฑิต  คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง ผู้นำหน่วยงานในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ดร.ยงยุทธ์  พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้  เปิดเผยว่า สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้  (CAT)  ได้คัดเลือกโรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม และเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ และยังมีความต้องการเข้าถึงแหล่งความรู้ในการดำเนินการของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และกระตุ้นให้คนในชุมชนใฝ่หาความรู้โดยใช้ศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคม CAT ได้จัดทำมุมห้องสมุด IT ส่งมอบอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้าน IT รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน IT และทางจังหวัดสงขลา โดยนายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน…

คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาฯ กำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ตรวจเยี่ยม สข.(ก)

    ประมวลภาพคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาฯกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง

ภาพผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา

จากกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา ที่ CAT CSR Fanpage มีผู้ได้รับรางวัลและของที่ระลึกดังนี้ครับ ผู้ได้รับรางวัล Iphone 5s จำนวน 1 เครื่อง คุณมณีรัตน์ ศรีวิจารณ์ ผู้ได้รับของที่ระลึก ปากกา Cross จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณวรรณา รัตติธรรม คุณจุรี ประสพศรี คุณสุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจ คุณอภิชาติ จำปาน้อย คุณอนงค์ วงศ์วิวัฒน์ คุณวรรณา กิติโรจน์พันธ์ คุณธนพล ผุดผ่อง คุณจิรดา จิรธนวิชัย คุณศุภวรรณ ศิษฏิโกวิท คุณสมหมาย…

CAT CSR จัดเต็ม แจกโหด ต้อนรับ CAT Day

CAT CSR จัดเต็ม แจกโหด ต้อนรับ CAT Day

ขอเชิญพนักงาน กสท ผู้มีจิตอาสา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะที่ไหน เมื่อไหร่ ทำกับใคร หรือทำคนเดียว ถ้าหากว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น ขอเชิญกด Like และโพสต์แบ่งปันได้ที่ CSR Fanpage กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม – กด Like CSR Fanpage (www.facebook.com/009CATCSR) – โพสต์แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา ความยาวประมาณ 5 – 10 บรรทัด – กำหนดส่งตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2557 นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมลุ้นรับ Iphone 5s ด้วย ขอเชิญพนักงาน…

ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2557

CAT ได้มอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ติดตั้งโดมให้แก่มัสยิด “อัลฮีดายะห์” นอกจากจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเก้าเส้ง โดยกลุ่ม CAT อาสา ในจังหวัดสงขลาร่วมกันประกอบเครื่องเล่น มอบชุดโต๊ะเรียน ที่นอน ชั้นหนังสือ และมุมนิทาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับและร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน และกลุ่มประมงเก้าเส้งได้รวมตัวกันจัดการแสดงชุดพิเศษโชว์ขบวนเรือกอและ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชาวประมงพื้นบ้านแห่งนี้ สามารถชมรูปถ่ายบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/009CATCSR

รับสมัคร CAT อาสา และรับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ, แว่นตา ในโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม”

รับสมัคร CAT อาสา และรับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ, แว่นตา ในโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม”

รับสมัคร CAT อาสา จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม” พิธีส่งมอบอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านผักหนาม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ตรวจสุขภาพ ปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น กิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำและการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ รวมไปถึงกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ อาทิ การให้ความรู้ด้าน IT และบริการต่างๆ ของ CAT และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ รับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ และแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในชนบท โดยบริจาคได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสี่ คุณสมบัติของ CAT อาสา…

CAT Smart Innovation Idea 2014

CAT Smart Innovation Idea 2014

เชิญพนักงานร่วมประกวดแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับกลุ่มงาน 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มบริการสื่อสารไร้สาย กลุ่มบริการ Internet Broadband กลุ่มสนับสนุน รางวัลประกอบด้วย โล่ เกียรติบัตร เงินรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 30,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัล 20,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 3  เงินรางวัล 10,000 บาท ชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ส่งแนวคิด ตั้งแต่ 18 มิถุนายน –…

คลิป: สำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด จ.ขอนแก่น โครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม

คลิป: สำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด จ.ขอนแก่น โครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม

จากการสำรวจพื้นที่ติดตั้งแท้งค์น้ำใน จ.ขอนแก่น ถึงแม้แดดจะแรงและหนทางจะทุรกันดารยาวไกลแค่ไหน แต่เพื่อมอบสิ่งดีๆ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้ง 5 ชุมชน ใน จ.ขอนแก่น ได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค …CAT CSR ไม่ย่อท้อ ชุมชนที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด บ้านดงซำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น บ้านน้อยพรสวรรค์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น บ้านวังขอนแดง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น บ้านผักหนาม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น บ้านเสาเล้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เชิญร่วมบริจาคภาชนะใส่น้ำ และบริจาคแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในชนบท ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลักสี่ โทร. 02 104 3845  E-mail: catvolunteer@cattelecom.com ภายในวันที่ 21…

เอกสารประกอบการเข้าอบรมดูแลศูนย์ USO NET by CAT

เอกสารประกอบการเข้าอบรมดูแลศูนย์ USO NET by CAT

ผู้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ USO NET สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับประกอบการเข้าอบรมได้ที่นี่ครับ  ”คลิก” หรือกดเข้าหน้าดาวน์โหลดได้จากเมนูทางขวามือ

Page 1 of 212