วีดีโอและประมวลภาพถ่ายบรรยากาศกิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน การอบรมหัวข้อ “วัยเก๋า หัวใจไอที”

พันเอก สรรพชัย หุวนันท์ กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม รักษาการตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในหัวข้อ “วัยเก๋า หัวใจไอที” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และทักษะการใช้ IT ในการดำรงชีวิตประจำวันตลอดจนส่งเสริมพนักงาน CAT อาสา ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมีผู้เกษียณอายุและพนักงานอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมอบรม 67 คน เมื่อวันที่ 27 เมษายน…

ประมวลภาพชาว CAT ร่วมแรงร่วมใจกัน บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

ประมวลภาพชาว CAT ร่วมแรงร่วมใจกัน บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล สามารถรวบรวมได้เป็นจำนวน 136,830.- บาท ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558[learn_more caption="คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพทั้งหมด"] [/learn_more]

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วัยเก๋า หัวใจไอที”

CAT CSR จัดกิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในหัวข้อ “วัยเก๋า หัวใจไอที” โดยเป็นการอบรมการใช้งาน Social Application บนมือถือต่างๆ เช่น Facebook, Line, Instagram และแอพพลิเคชั่นแต่งรูปภาพที่กำลังเป็นที่นิยม โดยใบสมัครและรายละเอียดกำหนดการและเงื่อนไขเข้าตาม Link ด้านล่างนี้ได้เลยครับ รีบๆ สมัครกันนะครับ จะได้ไม่ตกเทรนด์วัยรุ่น!   ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เงื่อนไขและคุณสมบัติการเข้ารว่มกิจกรรม กำหนดการกิจกรรม

CAT CSR Learning Center “ศูนย์การเรียนรุ้ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา” จ.ชัยภูมิ

เชิญรับชมวีดีโอการจัด CAT CSR Learning Center ณ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ กันครับ

ผู้คว้ารางวัล CAT Apps AWARDS 2014

ผลงานผู้เข้าร่วมการประกวดแอปพลิเคชั่น “CAT Apps Awards 2014″ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 610,000 บา จากรายการ i watch iT  ช่อง Nation TV

กสท.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” แก่โรงเรียน จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์  ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ CSR CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน โดยมี ดร.ยงยุทธ์  พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้ นายบรรฑิต  คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง ผู้นำหน่วยงานในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ดร.ยงยุทธ์  พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้  เปิดเผยว่า สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้  (CAT)  ได้คัดเลือกโรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม และเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ และยังมีความต้องการเข้าถึงแหล่งความรู้ในการดำเนินการของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และกระตุ้นให้คนในชุมชนใฝ่หาความรู้โดยใช้ศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคม CAT ได้จัดทำมุมห้องสมุด IT ส่งมอบอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้าน IT รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน IT และทางจังหวัดสงขลา โดยนายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน…

คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาฯ กำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ตรวจเยี่ยม สข.(ก)

    ประมวลภาพคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาฯกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง

ภาพผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา

จากกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา ที่ CAT CSR Fanpage มีผู้ได้รับรางวัลและของที่ระลึกดังนี้ครับ ผู้ได้รับรางวัล Iphone 5s จำนวน 1 เครื่อง คุณมณีรัตน์ ศรีวิจารณ์ ผู้ได้รับของที่ระลึก ปากกา Cross จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณวรรณา รัตติธรรม คุณจุรี ประสพศรี คุณสุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจ คุณอภิชาติ จำปาน้อย คุณอนงค์ วงศ์วิวัฒน์ คุณวรรณา กิติโรจน์พันธ์ คุณธนพล ผุดผ่อง คุณจิรดา จิรธนวิชัย คุณศุภวรรณ ศิษฏิโกวิท คุณสมหมาย…

CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตในโครงการ CAT USO Net กิจกรรม CAT Learning Center ในโครงการ CAT USO NET ได้สนับสนุนการใช้ศักยภาพ IT ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและระบบสัญญาณ Internet ให้กับศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน/ชุมชนต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพอีกด้วย จากพลังความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน CAT CSR  ส่วนกลางและภูมิภาค  ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน IT เช่น การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคให้กับนักเรียน และบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น กิจกรรมร่วมกับชุมชนในปี 2557 นี้  สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนทั้งด้านอุปกรณ์ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งานระดับมากที่สุด…

CAT อาสา

กิจกรรม CAT อาสา ในโครงการช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรอยยิ้มให้กับ ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 5 ชุมชน ใน จ.ขอนแก่น ได้แก่ บ้านวังขอนแดง อ.ภูเวียง บ้านน้อยพรสวรรค์ อ.ชุมแพ บ้านเสาเล้า อ.มัญจาคีรี บ้านผักหนาม อ.กระนวน และบ้านดงซำ อ.ซำสูง โดยเริ่มจากการปรับพื้นที่ ก่อสร้างโรงเรือนอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด ติดตั้งถังน้ำ ระบบท่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงชุดถังกรองน้ำ และระบบน้ำทั้งหมด ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น เมื่อวันที่…

Page 1 of 3123